Sempozyumlar

http://uotk.akdeniz.edu.tr

21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizsanat/issue/49183

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

Sanat Tarihi Bölümü, Fen-Edebiyat fakültesi bünyesinde yer alan “Sanat Tarihi ve Arkeoloji” bölümünden ayrılarak 1997 yılında kurulmuştur. 2011 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora öğrencilerini almaya başlamıştır. Aynı yılda bölümümüz lisans öğrenimine geçmiş, 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ise ikinci öğretim programımız açılmıştır. Öğrenim süresi toplam 8 yarıyıldır. Sanat Tarihi bölümü Türk-İslam Sanatı ABD, Bizans Sanatı ABD ve Ortaçağ Arkeolojisi ABD olmak üzere toplam üç anabilim dalından oluşmaktadır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü , Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE

Tel:
Tel: